Hvernig tek ég þátt?

Hvernig tek ég þátt?

 

Þeir skólar sem óska eftir að fá að flagga grænfánanum þurfa að hafa stigið skrefin sjö og tekið að minnsta kosti eitt þema fyrir ítarlega.


Umsókn og greinargerð

Þegar skóli telur sig hafa tekið öll nauðsynleg skref að grænfána sækir hann um fánann með því að fylla út sérstakt umsóknareyðublað . Umsókninni þarf að fylgja greinargerð þar sem fram kemur hvernig skrefin sjö voru stigin frá síðasta fána (eða frá því að skóli skráði sig í á græna grein sé hann að sækja um fyrsta fána). Greinargerð ásamt viðaukum, t.d. fundargerðum, gátlistum, dæmum um verkefni skal skilað á graenfaninn@landvernd.is

Úttektir fara fram í febrúar/mars, maí/júní og september/október og þarf umsókn að hafa borist í síðasta lagi fyrsta þess mánaðar sem úttektartímabilið byrjar á (t.d. 1. febrúar fyrir úttekt í febrúar/mars).

Æskilegt er að eftirfarandi atriði að komi fram í greinargerð:


Mat, úttekt og grænfánahátíð

Eftir að Landvernd hefur borist umsókn og greinargerð fer starfsfólk yfir gögn frá skólanum, metur hvort þau eru fullnægjandi og gerir tillögur um úrbætur ef þörf er á. Horft er á hvort greinargerðin er heilsteypt og markviss, sýni þróun, segi frá því sem hefur gengið vel og illa og frá vandamálum og lausnum. Einnig er horft til þess hvort og hvernig nemendur komu að starfinu og hvort unnið hafi verið lýðræðislega.

Starfsmenn Landvernda heimsækja síðan skólann, skoða hann og það starf sem þar hefur verið unnið. Úttekt tekur um tvo tíma og fer yfirleitt fram með eftirfarandi hætti:

  • Fundur með umhverfisnefnd: Rætt er um hvernig til tókst á tímabilinu, hvernig skrefin voru stigin og hvað var gott og hvað megi betur fara. Horft er til þess hvort þátttaka í verkefninu virðist almenn í skólanum og hvort nemendur séu virkir, sýni áhuga og hafi framtíðarsýn. Einnig hvort markmiðum hafi verið náð að mestu, en mikilvægt er að þau hafi í upphafi verið sett fram á skýran og tiltölulega vel mælanlegan hátt.
  • Skólinn skoðaður: Skoðað er hvort vinna skólans í sjálfbærni og umhverfismálum sé sýnileg t.d. með markmiðum, umhverfissáttmála og stefnu á áberandi stað ásamt verkefnum sem tengjast sjálfbærni eða umhverfismálum.
  • Spjallað við nemendur: Farið er inn í einn til tvo bekki af handahófi og spjallað við nemendur um vinnu í verkefninu.
  • Dagsetning afhendingar: Að lokum er dagsetning grænfánaafhendingar ákveðin. Standist skólinn úttekt sér skólinn um að boða til afhendingarinnar. Skólinn ákveður hvað gert er á afhendingardegi en gaman er að skólarnir geri sér dagamun og bjóði t.d. foreldrum eða öðrum til grænfánahátíðar.

Allar frekari upplýsingar um skil á umsókn og greinargerð veitir starfsfólk Skóla á grænni grein, sími 552 5242 eða á netfangið graenfaninn@landvernd.is.