Sækja um grænfána

Þegar skóli telur sig hafa tekið öll nauðsynleg skref að grænfána og náð markmiðum sínum, sækir hann um grænfánann. Umsókn þarf að fylgja eftirfarandi:

  • Umsóknareyðublað
  • Greinargerð þar sem fram kemur hvernig skrefin sjö voru stigin frá síðasta fána (eða frá því að skóli skráði sig í á græna grein sé hann að sækja um fyrsta fána)
  • Fundargerðir umhverfisnefndarfunda (stuttar og hnitmiðaðar)

Greinargerð og fundargerðum skal skilað rafrænt á graenfaninn@landvernd.is. 
Starfsmaður Landverndar fer yfir umsóknina og finnur tíma til úttektar í kjölfarið. Í úttektinni styðjast starfsmenn við matsblað. Skólar þurfa ekki að fylla matsblaðið út, en það er ágætt að nota það til viðmiðunar t.d. við skrif á greinargerð. 

Valkvætt: Skólar sem hafa búið til/hannað verkefni sem þeir telja að eigi erindi við aðra grænfánaskóla eru hvattir til að skila verkefni í verkefnakistu (kennari skráir sig inn og skráir verkefnið beint inn í verkefnakistuna). Þetta er valkvætt og ekki skylda. 

 

Úttektartímabil

 

 

Myndin er tekin á afhendingu grænfánans í leikskólanum Fífuborg í Reykjavík. 

Úttekt

Starfsmaður Landverndar fer yfir umsóknina og finnur tíma til úttektar í kjölfarið. Í úttektinni styðjast starfsmenn við matsblað sjá hér. Skólar þurfa ekki að fylla matsblaðið út, en það er ágætt að nota það til viðmiðunar t.d. við skrif á greinargerð.

Eftir að Landvernd hefur borist umsókn og greinargerð fer starfsfólk yfir gögn frá skólanum, metur hvort þau eru fullnægjandi og gerir tillögur um úrbætur ef þörf er á. Horft er á hvort greinargerðin er heilsteypt og markviss, sýni þróun, segi frá því sem hefur gengið vel og illa og frá vandamálum og lausnum. Einnig er horft til þess hvort og hvernig nemendur komu að starfinu og hvort unnið hafi verið lýðræðislega.

Starfsmenn Landvernda heimsækja síðan skólann, skoða hann og það starf sem þar hefur verið unnið. Í úttekt gefst tækifæri til að ræða um tækifæri og hindranir verkefnisins í skólanum og geta starfsmenn Skóla á grænni aðstoðað, frætt og komið með hugmyndir að lausnum. Úttekt tekur um tvo tíma og fer yfirleitt fram með eftirfarandi hætti:

a) Fundur með umhverfisnefnd: Rætt er um hvernig til tókst á tímabilinu, hvernig skrefin voru stigin og hvað var gott og hvað megi betur fara. Horft er til þess hvort þátttaka í verkefninu virðist almenn í skólanum og hvort nemendur séu virkir, sýni áhuga og hafi framtíðarsýn. Einnig hvort markmiðum hafi verið náð að mestu, en mikilvægt er að þau hafi í upphafi verið sett fram á skýran og tiltölulega vel mælanlegan hátt.

b) Skólinn skoðaður: Skoðað er hvort vinna skólans í sjálfbærni og umhverfismálum sé sýnileg t.d. með markmiðum, umhverfissáttmála og stefnu á áberandi stað ásamt verkefnum sem tengjast sjálfbærni eða umhverfismálum.

c) Spjallað við nemendur: Spjallað við hóp nemenda um Grænfánann og um vinnu þeirra í verkefninu.

Í kjölfar úttektar sendir starfsmaður Skóla á grænni grein skólanum skriflega endurgjöf þar sem farið er yfir hvað hefur gengið vel og hvort það sé eitthvað sem mætti bæta, og þá með tillögum hvernig.

Afhending

Skólar sem hafa stigið skrefin sjö á fullnægjandi hátt og uppfyllt að minnsta kosti fjögur af þeim fimm til sex markmiðum sem sett voru í upphafi tímabils verða þess heiðurs aðnjótandi að hljóta Grænfánann, sem alþjóðlega viðurkenningu á því góða starfi sem fram hefur farið í skólanum á tímabilinu.

Skólinn getur óskað eftir dagsetningu fyrir afhendingu á umsóknareyðublaðinu og að úttekt lokinni hefur starfsmaður Landverndar samband til að finna dagsetningu sem hentar.

Gaman er að gera sér dagamun í tilefni afhendingar, bjóða fjölskyldum, aðilum úr nærsamfélagi og bjóða upp á stutta dagskrá. Nemendur geta t.d. sungið lag og/eða sýnt afrakstur af vinnu sinni.

Nemendur taka við fánanum sem er dreginn að húni og viðurkenningarskjal er afhent fulltrúa starfsfólks. Hægt er að fá skilti í stað fána ef skóli er á miklu bersvæði.

Fulltrúar Landverndar sem afhenda fána koma oft úr nærsamfélaginu, sveitarstjórnum eða frá samtökunum sjálfum.

Myndin er tekin á afhendingu Grænfánans í Hvolsskóla á Hvolsvelli 2017.